/ Етикети: , , , , ,

Думите влияят на структурата на ДНК: Една дума може да ни разболее

Думите влияят на структурата на ДНК: 
Само една дума може да предизвика неизлечима болест
Учени доказаха, че думата има пряко влияние върху структурата на молекулите на ДНК, а следователно и върху човека като цяло. Каквато лексика има един човек, какъвто е речниковият му багаж, такъв е и животът му.
От време на време в обществото се разгарят дискусии за това дали трябва да се псува. Учени твърдят, че ругатните буквално се врязват в генетичния апарат, в резултат на което се извършват мутации, които от поколение на поколение водят до израждане.
Когато човек постоянно ругае, неговите хромозоми се късат и огъват, а гените сменят местата си.  В резултат на това ДНК започва да изработва противоестествени програми, така постепенно на потомството се предава постановката за самоликвидация.
Знаци за съществуването на Бог: Документален филм
Медиен интерес след смъртта на Учителя Мун
Кеше" открива нови технологии, ще променят човечеството
Експеримент с “облъчване” на семена  на растения с думи се провеждал много години. Почти всички семена загинали, а  оцелелите се превърнали в генетични изроди. Тези чудовища пренесли много болести, които се предавали по наследство. След няколко поколения потомството им напълно се изродило. Интересен факт: мутагенният ефект не зависел от силата на думата, тя можела да се произнася силно или шепнешком.
Изводът на учените е следният: определени думи имат не енергийно, а информационно въздействие върху ДНК.
Бил проведен и противоположният експеримент. Учените “благославяли” семената, които били убити от мощно радиоактивно облъчване. В резултат обърканите гени, разкъсаните хромозоми и спирали на ДНК се върнали на предишните си места и загиналите семена оживели.
Скептиците се отнасят с недоверие към тези изводи. Как могат обикновените думи да влияят върху наследтсвеността? Нашата представа за генетичния апарат като съставен само от химически вещества е остаряла. За да се изгради от ДНК жив механизъм, са необходими много по-сложни конструкции. Програмата на човека е закодирана  във физическите полета, които се създават около хромозомите и имат холографски строеж.
Цялата информация за миналото, настоящето и бъдещето на организма в концентриран вид се съдържа във всяка точка на вълновия геном. Молекулите на ДНК си обменят тази информация чрез електромагнитните вълни, включително акустичните и светлинните.
Днес учените се научиха да зареждат ДНК с енергията на светлината и звука. Излъчвайки определени генетични програми, те стимулират резервните възможности на организма.
Изводът е еднозначен – ДНК възприема човешката реч. Нейните “уши” са идеално приспособени за улавяне на звуковите вибрациии.
Някога Пушкин писал на жена си: “Не цапай душата си с четене на френски романи…”
Някой може да се усмихне на тази препоръка на гения, но учените откриха, че дори мълчаливото четене стига до клетъчните ядра по електромагнитните канали.  Един текст оздравява наследствеността, друг – я травматизира.
Известният физик Пьотр Гаряев смята, че с помощта на словесни мислеформи човек създава своя генетичен апарат. Например детето наследява от родителите си деформираща програма и започва да псува и ругае. Така той разрушава и себе си, и своята среда, както социална, така и психологическа. И тази “снежна топка” се търкаля от поколение в поколение.
Така че на нашия генетичен апарат не му е безразлично какви книги четем. Всичко се запечатва във вълновия геном, т.е. във вълновата генетична програма, която променя в една или друга посока наследствеността и програмата на всяка клетка. Една дума може да предизвика неизлечима болест, а друга – да излекува човека. При това вашата ДНК не разбира дали вие общувате с живи хора или с героите от телевизионния сериал.
Човекът прилича на паметна книга, в която записва своите отзиви и пожеланията на всички други, включително и своите. Тази информация не само го формира като личност, но и се запечатва в ДНК. От нейното съдържание зависи здравето на потомците му.
Принципи на Творението
Грехопадението
Последните дни

коментара (0) / Read More

/ Етикети: ,

Сведенборг: След смъртта сме такива каквато е нашата любов

Емануел Сведенборг, Емануил Свиденборг, живота след смъртта, живот в отвъдното, духовния свят, езикът н Ангелите
Сведенборг

След смъртта сме такива каквато е нашата любов

Емануел Сведенборг (по рождение Емануел Сведберг) е имал големи ясновидски способности. Сведенборг е бил Леонардо да Винчи на своята епоха. Сведенборг е водещият математик в Швеция, говори девет езика... но най-голям е приноса му за опознаването на живота в духовния свят, който той описва в множество книги.

Да придобиеш Мъдрост значи да придобиеш Божественото- Небето. Човек след смъртта е толкова красив, колкото повече е обичал Божествената Истина и е живял според нея. Колкото човек живее един по- вътрешен живот, толкова по- съвършен е, толкова е по красив.

Умрелият също копнее, желае, мечтае, мисли, размишлява, чувства, обича и действува както преди - смъртта, то е същото както да преминеш от едно място в друго- и той отнася всичко онова, което е притежавал със себе си.

По гласа на един, който говори, се схващат най-малките неща в неговите мисли и чувства. По тона нещата са свързани с чувствата, а по думите - с мисълта. Човек, когато напуска света, си запазва цялата памет.

Да мислим духовно, значи да мисилм разумно


Колкото повече умът е откъснат от света, толкова повече той се издига в духовните и небедните неща. Има хора, които трупат знание, но не развиват разумност. Разумността се развива като се живее според Истината. Ония, които имат Любов към Господа и ближния си, имат в себе си ангелска Разумност и Мъдрост и това е скрито в тяхната най-вътрешна същина. Никой не бива изпълнен със знание, ако няма Любов към Доброто и Истината.

Една постъпка черпи своя живот от нашите мисли и желания. Постъпките са проявени желания и мисли. Мисълта има сила до толкова, до колкото произтича от желанието.

Наука, която е изпарзнена от духовен живот, е духовна смърт

Пътя към разбирателство и любов
СРЕЩИ В ДУХОВНИЯ СВЯТ I
Осъзнаване реалноста на духовния свят
Човек, чията Любов е духовна и Божествена, отива на Небето. А онзи, чията любов е физическа и светска, отива в ада. Вялата не ползва човека, ако човек не е свързан с Божествената Любов.

След смъртта всеки отива там, където отговаря на неговата главна Любов. Когато пристигне там, той се чувства като у дома си.

Ония, които не се съчетават с неговата главна Любов, след смъртта се отсраняват от него. Всеки след смъртта остава с онова, което най- много обича. Човек след смъртта е такъв, каквато е неговата Любов, неговият стремеж.

Вярата, това е Любов към Истината

Ония, които живеят в светска любов, не виждат Господа. Ония, които живеят в светската любов, стават груби, тъмни, черни, деформирани. Ониа, които живеят в Божестнета Любов, изглеждат свежи, светли, красиви.

Ония, които живеят в Божествената Любов, стават разумни и мъдри, а ония, които живеят в светската любов, стават глупави и безумни. Вътрешната същност на ония, които живеят в Божестнета Любов, изглежда като Светлина- бликаща като пламък. Вътришната същина на човека се изявява видимо в духовния свят, когато Господ пожелае

Светската любов помрачава вътрешното зрение. Когато един зъл дух попадне на Небето, той започва да се задушава, а ония които живеят в Божествената Любов, дишат леко и живеят съвършено. Божествената и духовната Любов правят Небето на човека.

Всички неща на ада са включени в светската и плътската любов. Много хора, които са живели само с вяра, но с лош живот, са отишли в ада.

Това, което човек най- силно обича, му дава най- голяма радост. Онзи, който живее в Истината, е ясновидец.

Ангелите във всяко нещо виждат Божественото, което веднага се влива в тях и ги преизпълва. Истинското благословение се състои във вътрешната Святост.

Всички радости на Небето се втичат в тази Любов

Злите духове се отличават по това, че те жадно се вълнуват когато се говори за външни неща и дават малко ухо за вътрешните.

Външните неща прикриват вътрешните. Да признаваш Божественото и да живееш порочно е все едно да не го признаваш.

На Небето знанията не се запеметяват, но се живеят. Господ е предвидил всеки да обича онова, за което е надарен. Не е знанието, което прави ангела ангел, а приложението, т.е въплотяването на знанието.

Целият човек не е нищо друго, освен Любовта, която проявява. Божественето, това е Истината, която учи човека как да живее, за да бъде спасен. Животът не произтича от вярата, а от връзката на вярата с Любовта. Вярата не може да съществува без своето начало- Любовта. Желанието е самата същина на духовния живот на човека.

Прощаване на греховете пред смъртта няма. Духовният човек е вътрешно отворен за Божесвеното и той бива ръководен от Господа- при все, че той не го съзнава.

Щом човек не е духовен, той не е и морален

Мисълта, ако се насочи към Небето, тя става Божествена. Човек, който вътрешно обича, Небето се насочва към него. Живот, който води към Небето, не е оттегляне от света, но работи в света. Духовния живот води към Небето. Волята е духовното в човека. Духовният човек е във връзка с ангелите.

Че светските хора са нечестни се вижда ясно в отвъдния свят, където е отнета всяка външност, а е разкрита неговата вътрешност, в която той живее.

На тези, които са действували честно и справедливо, поради зачитане на Божествения закон, като им се отнеме външната форма и останат само със своето вътрешно съдържание, действуват разумно, защото те са свързани с ангелите на Небето, които им предават своята Мъдрост.

Човек не трябва да раздава милостиня на бедните, ако сърцето му не го тегли към това. Човек е такъв, каквато е ноговата Любов, мисъл и вяра- които дават живот на всички негови външни дела. Делата на човек произхождат от мислите и чувствата, те не са отделени от тях, а от тях образувани. Всяко постижение е дело на вътрешния човек. Бог е, Който премахва злините в човека.

Ангелският говор произтича от една по- вътрешна и дълбока мисъл. Аз говоря с ангелите също както и с хората на земетя. Говорът на ангелите е духовен. Той е звучащо чувство и говореща мисъл. Ангелите познават какъв е един човек само от тона на гласа му и от изговарянето на думите, което е неговият ум.

Езикът на ангелите съответства на чувството, което изтича от тяхната Любов. Говорът на ангелите не действа само на слуха, а засяга и дълбочината на ума у онзи, който ги слуша. Ангел, това значи самата Любов да ти говори. Езикът на ангелите е тяхната дълбока вътрешна мисъл. Ангелското чувство е любов, а говорът - Мъдрост. Ангелите могат да изразяват с една дума и в един миг това, което човек и с хиляди думи не може да изрази.

Затова нещата в Небето видяни и чути са неизразими. Когато ангелите говорят с човека, те не употребяват своя език, а неговия и така те двамата имат еднакви мисли. Бог се е погрижел черз ангелите да управлява човека, понеже той се е отделил от Небето.

Адът е съeдинение на злото с всичко фалшиво. Докато човек има Истината в ума си и Доброто във волята си и ги прилага, той има Небето в себе си.

Докато има фалшивото в ума си и злото във волята си, той има адът в себе си. Веднага след смъртта, душите отиват в тази област, която отговаря на съзнанинето им. Там душите еволюират, както и на земята.

След смъртта човек се изменя и започва да изразяваосновния стремеж на неговата си природа. Всеки човек по вътрешната си същина е дух, който се облича във визическо тяло, за да добие опитност и развие заложбите си.

Човешкия дух е носител на мислите, чувствата и желанията си - той ги запазва и след смъртта. Висшето в човека е вход на Бога. Във висшите небесни сфери отива след смъртта си този човек, който има възвишена духовна Любов, а онзи, който я няма, отива в нисшите сфери на невидимия свят на обучение.

Вътрешният живот на човека се състои от неговите мисли и чувства. Говорът това е форма на звука. Звукът съответства на чувството, а говорът на мисълта. Чувството звучи, а мисълта говори. Чувството дава живот на говора.Чувството е вътрешната сила, която съответства на характера.

Истинският глас е топъл и богат на нюанси. Музикалните инструменти отговарят на Божествени и духовни чувства. Небесната песен е звучаща емоция. Звукът е една модификация на чувството. Нищо нечисто не може да влезе във вибрацията на слънчевата енергия.

Мечта за мир
Премахване на бариерите
Рисунки от Небето
Безусловна любов
Нострадамус и Ванга
Методът на Силва
Волята е самата същност на човека. Божествената Любов е раят, а физическата адът. Всички неща във вселената имат отношение към Истината.

На ангелите е неприятно, ако Доброто се препише на тях. Аурата на ангелите е така преизпълнена с Любов, че те въздействат най-дълбоко върху околните.
Ангелите могат да бъдат видяни само с очите на на Духа. Лицето се счита за показател на душата.

Словото е Божествената Истина, която е в Господа. Божествената Истина притежава вътрешна сила.

Човек ще бъде съден според неговите мисли и чувства, от които произлизат делата му. Мислите и чувствата, които се излъчват от ангелите, представляват брилянтна аура.


Съставител Елеазар Хараш
Емануел Сведенборг, Емануил Свиденборг, живота след смъртта, живот в отвъдното, духовния свят, езикът на АнгелиTHE KOREAN PROPHECY:
Chung Gam Rok
HOW TO RAISE A CHILD WITH A HIGH EQ PERSONAL TESTIMONY: Jesus guided me to Rev. Moon

коментара (0) / Read More

/ Етикети:

Докосване на Ангел - Псалм 151 (1 Част)

Докоснат от Ангел, Докосване на Ангел
Докосване на Ангел
"Бог изпрати ангел да те пази, всеки ден, всеки час и всеки момент, ако се помолиш на Него, аз ще бъде с теб да те пазя до края на живота ти." Но ние не чувстваме това. Поради грехопадението цялото човечество изпада в духовно невежество. Ние сме безчувствени към ближните, към Бог и към духовния свят. Множество зли духовни хора, изпълнени с неприязън, също постоянно ни влияят, доминират, дават ни трудности и болести. Те убъркват нашите взаимоотношения и ни водят към неприязън и конфликти, но ние не виждаме всичко това. Ето защо с молитви и светли мисли трябва да позволим да бъдем докоснати от Бог и добрите Ангели.

ПСАЛМ 151 (Докосване на Ангел)

Докоснат от Ангел, Докосване на Ангел
Запомнете, добрите дела може да не са нещо заради което да се възгордяваме, но Бог винаги ще ги помни и пази в сърцето си. Бог, като родител се гордее с доброто което неговите деца вършат. Бог също изпитва неимоверна болка, когато види ние да се нараняваме помежду си и да си причиняваме зло. Бог не е създал светът толкова красив за да използваме творчеството си за зло, а за да можем да се обичаме и живеем заедно в радост, любов и си помагаме взаимно.

Ние имаме вечността, но нека не я загубим заради егоистичните моменти в които не пожелаваме да извършим малко добро, което не ни струва повече от няколко добри думи и една усмивка.


ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ: МИСИЯ НА МЕСИЯТА

Това са интересни въпроса: Какво представлява спасението? Спасението е възстановяване: Какво представлява човек станал идеална личност? Каква е целта на месията? Прочети


ПРИНЦИПЪТ: ВЪВЕДЕНИЕ
1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО
2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО
3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА
4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

Осъзнаване реалността на живота след смъртта

В Небето всичко е любов, а в Ада тя не съществува..." Това послание е изпратено от духовния свят и описва подробности за живота там. Прочети


Архангел Луцифер и неговото предателство

Архангел Луцифер и неговото предателство... В Юдео-Християнската традиция Дяволът или Сатана е обвинителят на човечеството, противникът на Бог и инициаторът на цял… Прочети


Докоснат от Ангел, Докосване на Ангел

коментара (0) / Read More

/ Етикети: ,

Осъзнаване реалността на живота след смъртта

Аз нямам нужда да вярвам, че продължаваме да живеем след края на физическия живот. Аз знам, че е така - имала съм много духовни преживявания от малка. Но тук предлагам откъси от послания изпратени от човек живеещ в духовния свят. Надявам се тези цитати изобразяват ясно контраста между мястата където отиваме ако сме егоисти или ако живеем живот на любов и служене за другите.

Осъзнаване реалността на живота след смъртта


В Небето всичко е любов, а в Ада тя не съществува... В Небето околната среда изобилства от много красота. Поради обкръжаващата ярка светлина и блясък, вие не можете да скриете никакви трудности помежду си. Всичко се вижда и се знае с очите и с духа. ... това е мястото, където духът ти е винаги изпълнен с мир, спокойствие и ведрина, където трудностите, неудобството и гладът не съществуват.

В Ада хората винаги чувстват глад и страдание. Там те са затънали в завист и неудобство. Поради това страдание, конфликтите са неизбежни. Всеки се чувства неудобно. В Небето имате свободата да следвате съзнанието си, но в Ада не можете да направите дори едно нещо според собствената си воля. Там отнемате нещата на другите със сила и се храните чрез кражба. Хората на земята не могат да си представят колко “истински ужасен” е Адът. Прочети целия материалАрхангел Луцифер и неговото предателство

Божествения Принцип

Принципи на Творението

коментара (0) / Read More

/ Етикети: ,

Кой е Месията според Предсказанията на Настрадамус

Кой е Месията според
Предсказанията на Настрадамус

Митичният Настрадамус предсказва успешно събития от живота на хората през Средновековието. Дали е прав за бъдещето? Настрадамус живее през XVI-ти век и образът му е на човек, скаран с църквата и държавата. Астроном и физик, Настрадамус е роден през 1503 г. и почива през 1566 г. Днес неговите предсказания се четат в цял свят, издават се множество книги за него. Най-широко известни са предсказанията на Настрадамус за смъртта на крал Хенри II, френската революция, идването на Хитлер, чието име назовава, убийството на Джон Кенеди.

Още като дете Настрадамус получава странни видения. Разочарован от тиранията и лицемерието на църквата, Настрадамус започва да използва своето духовно знание. Инквизицията арестува жена му и децата му, които по-късно умират от чума. Настрадамус търси спасение в манастир, по-късно се жени втори път и отново започва да проповядва вярванията си. Това е и времето, когато той решава да закодира своите предсказания, за да не плаши народните маси. Ръкописите му днес се пазят във Ватикана.

Появата на Месиянска личност
Между пророчествата на Настрадамус има около 60 части, които описват новите духовни учения. Дори не винаги в съгласие тези групи са изкрено загрижени да открият нови пътища към световен мир и екологичен баланс. Те се стремят да събудят човешкия потенциал и по-възвишена съвест, преди планетата да бъде разрушена. В тази част от писанията си Настрадамус описва появата на Месиянска фигура която ще донесе новата истина. От това, дали човечестото ще осъзнае и последва неговите напътствия зависи оцеляването на човешката раса. Третата световна война ще започне, по думите на Настрадамус, единствено ако човечестото не го приеме.

Настрадамус също така предсказва, че през 1991 г. хората вече ще са чули за него. Това бе годината в която и Ватикана трябваше да отвори и обяви съдържанието на третото писмо от Фатима, което трябваше да разкрие важна за човечестото информация относно личността на Второто пришествие. Целта на предните две писма от Фатима бе да подготви Католическата църква и цялото човечесто да приеме личността на Второто пришествие която третото писмо трябваше да разкрие. Но истинското съдържание на това писмо и до днес не е разкрита, което само подсказва неспособността на Ватикана да приеме и обяви тази Месиянска личност.

Но кой тогава е този подготвен човек, който ще донесе истински мир? Из между множеството знаци по които можем да го разпознаем, един от най-добрите анализатори на Настрадамус, Джон Хог, специално подчертава осем характеристики на тази личност.

1. Ще се роди на Изток - в Корея

"Той ще се появи в Азия..." "Човекът от изтока ще излезне от своето място... Пресичайки Апинеите да посети Франция... Той ще лети през небето."

Възможните източни страни са, Китай, Корея или Япония. Китайски пророчества казват, че ще дойде от изток. Следователно остава да е Корея, понеже Япония не отговаря на необходимите изисквания за силно духовна нация. Корея е тази в която християнството е невероят силно и има представители на всички религии.

2. Жезълът на правдата - Новата истина

"Той ще удари всички със своя жезъл... който му е даден от Великия Хермес..."

Раждането на дете, което ще "управлява всички народи с желязна тояга (жезълът на истината)" е предсказанието на Библията относно раждането на Месията (Второто пришествие). В Откровения 12 се описва жена, която ще "роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с желязна тояга." Това дете е казано, че ще има директна връзка с Бога още от раждането си, а Червения змей (Комунзма) ще се опита да го погуби, но безуспешно.

3. Преследван и хвърлян в затвора

"Ще бъде обвинен, че разрушава храмовете и религията... но той ще нарани по-скоро камъните отколкото живите... Устата му ще бъде изпълнена с богато Слово."

Библията също говори за това, че Миротворецът на второто пришествие ще бъде "пърово отхвърлен и преследван от това поколение." В Откровение 19 се казва, че всички правителства и управници ще се надигнат срещу него. С други думи той ще претърпи невероятно неразбиране и преследване по цял свят.

4. Ще обединява религиите

"Срещу червените (Комунизма) религиите ще обединява..."

Борбата на Месиянската фигура с Червения змей (Комунизма) е и централна тема в Библейските Откровения. Ванга също предсказва, че "в бъдеще ще има едно учение" и хората ще се обединят.

5. Ще спаси човечеството

"Роден от отдавна забравен род, той е този който ще освободи хората на света от доброволно робство и ги постави под протекцият на Марс." "... пламъкът на сектата ще се разпространи по целия свят."

Явно ще бъде обвиняван за сектант подобно на Исус...

6. Името му ще бъде 'Мун'

"Рано или късно ще видите големи промени... Невероятен ужас и възмездие, но Мун ще бъде воден от неговите ангели, а небесата ще доближът своя Баланс."

"Като скулптор ще търси нова глина (хора готови да достигнат съвършенство). Той и неговите последователи ще бъдат изтъкани от злато (просветление)."

Това пророчество на Настрадамус също съответства на Библията. В Откровение 19 глава се казва, че "Той" ще дойде с "Ново име" и името му ще бъде "Божието слово". Корейското име 'Мун' в превод означава "Божието слово" или "Словото дадено от Бог на човека." Преподобния Сан Мьон Мун създава най-успешната нова религия, според Института за изследване на новите религи.

7. Ще пътува много и създава навсякъде противоречия

"Той ще лети през небесата в дъжд и в сняг... Той ще пътува на длъж и на шир в своя гняв, освобождавайки велики хора от зависимост."

Дали затова, тълкувйки буквално, често не смятат, че Вторто пришествие ще дойде на облаците, които Библията нарича "Облаци от свидетели" и говори затова, че Месията при второто пришествие ще лети като Светкавица от изток то запад. Което със самолет е напълно възможно. Другата възможност е чрез медиите мълвата за него да гръмне като светкавица, както е писано...

8. "Сега" е времето за Божието царство

"Целият свят ще открие себе си в мрак и безнадеждно безпътие. Преди тези събития много птици ще плачат в небесата. 'Сега!' 'Сега!' "

В своите предсказания Нострадамус призовава човешкия род да се събуди и да се отнесе позитивно към своето бъдеще.

Корейските манускрипти доста близко се допълват и покриват с пророчествата на Библията и тези на Настрадамус.

Те също описват човек от Изток, преследван и неразбиран, хвърлян в затвора, носещ новата истина, възобновяващ семействата и главното идващ под името Муун.

Настрадамус също говори за Муун и последователите на Муун, който ще обедини религиите срещу червеното (Комунизма).

Според Настрадамус той ще благославя семействата и бъде свързан с птица (съпругата на д-р Мун носи името на птица). Библията пък казва, че той идва с ново име което никой не знае, и че ще се роди точно след появата на Червения Змей (Комунизма 1917 г.), на което Сан Мьон Муун, роден 1920, също отговаря. Неговото име се казва в Откровения 19 глава, е "Божието слово", което е значението на името "Муун" съставено от ирогрифите за "Бог" и "Човек" означаващо "Словото дадено от Бог на човека" или "Божието слово", точно както Библията предсказва. Пак в Откровение 19 глава, Библията говори за това, че лидерите на този свят ще се надигнат срещу него. Муун изпълнява и това бивайки преследван и обвиняван фалшиво по целия свят. Самия Исус заявява, че деня във който славата на Господаря на Второто пришествие ще изгрее над всички от исток до запад ще дойде едва след като той бъде много преследван и гонен от това поколение. Но какво реално представлява живота и дейността на този противоречив Кореец - преподобния Сан Мьон Муун?

Факти за живота на Настрадамус
Настрадамус е най-образованият астроном на своето време, който носи бремето на своя дар - да предсказва миналото и бъдещето.В Средновековието хората вярват, че не науката, а само Бог може да им помогне да се спасят от болестите и злото по света. Неортодоксалните идеи на Настрадамус и експериментите му с билколечението са считани за еретични и довеждат до голям конфликт с църквата.

Предсказанията на Нострадамус удивляват хората вече пет века. Френският екстрасенс предсказва гибелта на династията Валоа, а в неговите “Центурии” се разгадава съдбата на съвременници като Джордж Буш. На 14 декември тази година ще се навършат 500 години от рождението на Мишел дьо Нотр-Дам, по-известен като Нострадамус.

Дядото на Мишел - Жак научава за желанието на внука си да стане астролог и го убеждава да следва медицина. Така през 1522 г. Мишел се записва да учи медицина в университета Монпелие. По-късно Мишел се установява в гр. Аген, където просперира като практикуващ лекар и се превръща в най-желания ерген в града. Жени се за обаятелна и красива жена, която го дарява с две деца. През 1537 г. обаче, градът е нападнат от чума. Въпреки успеха, с който лекува съгражданите си, Нострадамус не успява да предпази семейството си от страшната болест и загубва жена си и двете си деца.

Към края на 40-те години на XVI-ти век Нострадамус се насочва към писането на предсказания за бъдещето на известни личности и за предстоящи събития, които ще се случат. Това били римувани четиристишия, известни още като квадрини. Първата публикация на Нострадамус, “Алманах” през 1550 г., била разпродадена буквално за няколко дни.

Шумното одобрение на французите амбицирало Нострадамус да продължи попълването на трите големи сборника “Центурии” (“Столетия”). Първите два съдържали по 100 четиристишия, а третият - само 53, вероятно поради намесата на цензурата на папската инквизиция. Мишел Нострадамус разказва за съдбата на света до 3797 г. Неговите предсказания са обсъждани от стотици тълкуватели.

В едно от предсказанията си относно Хенри II Нострадамус предсказва, че нещо лошо ще се случи на кралското семейство. Репутацията на Нострадамус като най-великия предсказател започва да нараства, след като това негово пророчество се сбъдва и крал Хенри наистина умира.

В записките си той признава, че прави своите предсказания под влияние на изпаренията от специални билки. Той умира на 62 години, като предсказва дори собствената си смърт.

коментара (8) / Read More

/ Етикети:

Състраданието: Пътя към разбирателство и любов между хората

състраданието, състрадание, помирение, разбирателство, емпатия, съчувствие, взаимопомощ, обич и любов между хората
Състраданието

Пътя към разбирателство и любов между хората

Състраданието, което е способността да съчувстваме на другите. Да оставим егото си и да почувстваме другия човек, тогава сме готови да видим Божественото

Това е в центъра на всички религии. Буда, пет века преди Исус, говори за това. „Не прави на другите, това което не искаш те да правят на теб.” Това е есенцията и на християнството и на Тора, останалото са коментари. Това е и основата – златното правило, на всички основни религии. Но много религиозни хора предпочитат да са прави, повече от колкото да са Състрадателни.
Днес, вместо учението „Не съди другите”, виждаме Християни, които постоянно съдят другите. Виждаме да се злоупотребява с Исляма от Терористи за техните античовешки цели. Когато конфликтите станат част от обществото, те обхващат – оказват ефект върху местната религия.

Срещам много хора, които смятат, че религията е основната причина за войните. Но това не е вярно. „Обичай врага си”, „Уважавай странника” е основното учение на религиите. Но понеже светът ни се ръководи от политически цели, религията често е злоупотребена за политически и икономически цели.

Къде религията се проваля? Днешната ситуация е много сериозна. Всяка идеология, която не прокарва чувство за глобално разбирателство и разбирателство помежду ни, не може да влезе в новата епоха. Религията с големия брой последователи в повечето части на света… само Западна Европа се опитва да е Светска – не религиозна, но започва да изглежда старомодна.

Има глад за промяна. Хората и в църквите и в джамиите, и в Еврейските синагоги, вече търсят начин да започнат да говорят помежду си. Евреите вярват, че плачейки заедно, създава силна връзка помежду ни. Когато преодолеем страха и ужаса от различията и започнем да оценяваме другите. И може би точно различията са интересни и вдъхновяващи за всички нас. Ние всички можем да научим много добри неща един от друг.

Семейната Федерация
Семейството е училището на любовта. Здравите семейства определят здравото общество, нация и свят. Семейната Федерация е посветена и работи за идеала на "Здраво общество чрез здрави семейства". Тя е основана от Сан Мьон Мун през 1995 г. и се ползва със специален статут във ООН.


състраданието, състрадание, помирение, разбирателство, емпатия, съчувствие, взаимопомощ, обич и любов между хората

коментара (0) / Read More

/ Етикети:

Спасението 2012 година - Предсказаното ще се сбъдне

Спасението 2012 година


Спасението на човечеството е очаквано от хилядолетия. Наближаваме годината в която е предсказано, че то ще се осъществи - 01.01.2013 г. е началото на Нова Ера за Човечеството; Ера на мир и просперитет.

2012 година е определено да се осъществи човешкото спасение. В момента човешка свобода едва ли наистина съществува. Нашата първоначална природа не е свободна да се изяви. Хората досега са живяли в подчинение на външните нужди за оцеляване. Ние не сме свободни от проблемите във взаимоотношенията, нито на семейно, нито на родово, обществено или национално ниво.

Поради това желание за външно забогатяване и влас, историята е била изпълнена с войни, насилие и кръвопролития. Вместо свобода, обаче, матерялното забогатяване е правело хората още по-алчни и зависими, а светът се е изпълвал с корупция, интриги и лъжи. Съществуващия ред за управление е създаден и подчинен на този начин на живот. Винаги е имало опити да се създаде по-добър строй на живот и управление, но промяната е била трудна главно поради невежеството. Единствения вариант това да се случи следващите години, е да се направи тотална промяна. А такава е предсказано да се случи в настоящите години. Тя ще се осъществи под воденето на Месиянска личност - човек, който напълно разбира сърцето на Бог, и който ще доведе успешно тази промяна да започне през 2012 година с Небесната сила, която се очаква да се прояви тогава.

Идва момент да се прекрати един много дълъг период в човешката история, периода на егоизма и на злото. 2012 е стартова година, ускорен старт за бързото просветление на човечеството и излизане от кризата.

Трудно ли е развитите нови технологии да се ползват с позитивна цел и тяхното развитие да допринесе за благоденствие на всички и мирно съществуване. Красотата на планетата да не се използва единствено за финансови облаги, а да направим планетата още по красива и чиста за да живеем всички щастливо. Да можем свободно да пътуваме навсякъде и да си имаме доверие, чувствайки се като "Едно световно семейство".

Когато цялото човечество започне да разбира и следва това което Бог желае, историята ще промени своя курс и най-после ще постигнем осовобождението, за което винаги сме копняли. Само Той - нашия Творец, най-добре знае как може да бъде постигнато това. Само чрез една подготвена и победоносна личност, Той ще може да разкрие този път на човшката раса. Само когато разпознаем и последваме тази Истинска личност, ще можем да се освободим от егоистичните си наклонности. Той ще застане в позицията на "Истински лидер" за да ни изведе от настоящето безпътие.

Винаги е имало тирани и такива, които са искали да завладеят света и да го управляват, тираните да живеят вечен живот, за да може да наслаждат на благата винаги… Но всичко това се прави без да се съобрази с един фактор - силите на природата и Земята, заложени от Бог. Тяхната сила не може да бъде спряна по никакъв начин. Единствено може да разучим принципите й на действие и да започнем да живеем в съзвучие с природните и духовните закони. Месиянската личност идва точно с тази цел, да ни покаже как да постигнем това.

Стихията на природна (потопи, урагани, земетресения...) не може да бъде спряна с оръжие или сила. Ако човечеството продължи да не се съобразява с Божията воля, катаклизмите и разрушенията ще ни покажат, че космосът не одобрява това. Ако не спрем егоистичния начин на живот, конфликтите ще бъдът неизбежни и ще стигнем до саморазрушение.

Не можем да се движим към пропаст, нарушавайки принципите на космоса. Това не дава свобода и възможности. Когато един елемент не пасва на движението на машината той се отстранява.

Ето защо идването на 2012 година е един шанс, това да не се случи, като се разруши целия принцип на действие и порочно развитие. Кой иска децата му да живеят като роби… никой. Защото най-скъпото нещо е да дресираш най-слините същества - най-скъпо е в цирка на видиш лъвове, горили, крокодили, който изпълняват команди. Но такива дресировка може да се случи само със груба сила и безкомпромистност.

Дали хората трябва да се плашат от 2012 година … 2012 година ще отвори повече възможности, от колкото проблеми. 2012 година не е края на света а годината на изчистването. Това е прага след който ние ще започнем да чувстваме наистина нова светлина.

Управниците са тези, които народа избира за да ръководят цялата сложна система да функционира правилно и те трябва да са специализирани в това, нещата да са в полза на хората. Но грешните хора са неспособни да разбират Божията воля и да бъдат истински, некорумпирани управници. По тази причина във всички религии се очаква завръщането на Истинския човек, Месиянска фигура, Спасител - който ще направи тази историческа промяна, от свят на егоизъм и духовна корупция, към свят на истинска любов, мир и радост. Затова Месия (Старо-Гръцки, Христос), означава в превод "Помазан за Цар на Царете".

Както Ванга, Настрадамус, Корейсктие пророчества и др. предсказват; дадена ни е Месиянска личност за нашето време. През 2012 година ще започне да става явно кой е той.

Времето наближава човечеството да отвори очите си, разпознае и последва тази личност. Едва тогава ще избегнем бедствията и с радост ще си честитим нова година на 01.01.2013 г. в навечерието на един храмоничен свят пълен с положителна енергия и много живот, където нещата се случват в хармония с природните и космически закони.

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА:

коментара (1) / Read More