Състраданието: Пътя към разбирателство и любов между хората

състраданието, състрадание, помирение, разбирателство, емпатия, съчувствие, взаимопомощ, обич и любов между хората
Състраданието

Пътя към разбирателство и любов между хората

Състраданието, което е способността да съчувстваме на другите. Да оставим егото си и да почувстваме другия човек, тогава сме готови да видим Божественото

Това е в центъра на всички религии. Буда, пет века преди Исус, говори за това. „Не прави на другите, това което не искаш те да правят на теб.” Това е есенцията и на християнството и на Тора, останалото са коментари. Това е и основата – златното правило, на всички основни религии. Но много религиозни хора предпочитат да са прави, повече от колкото да са Състрадателни.
Днес, вместо учението „Не съди другите”, виждаме Християни, които постоянно съдят другите. Виждаме да се злоупотребява с Исляма от Терористи за техните античовешки цели. Когато конфликтите станат част от обществото, те обхващат – оказват ефект върху местната религия.

Срещам много хора, които смятат, че религията е основната причина за войните. Но това не е вярно. „Обичай врага си”, „Уважавай странника” е основното учение на религиите. Но понеже светът ни се ръководи от политически цели, религията често е злоупотребена за политически и икономически цели.

Къде религията се проваля? Днешната ситуация е много сериозна. Всяка идеология, която не прокарва чувство за глобално разбирателство и разбирателство помежду ни, не може да влезе в новата епоха. Религията с големия брой последователи в повечето части на света… само Западна Европа се опитва да е Светска – не религиозна, но започва да изглежда старомодна.

Има глад за промяна. Хората и в църквите и в джамиите, и в Еврейските синагоги, вече търсят начин да започнат да говорят помежду си. Евреите вярват, че плачейки заедно, създава силна връзка помежду ни. Когато преодолеем страха и ужаса от различията и започнем да оценяваме другите. И може би точно различията са интересни и вдъхновяващи за всички нас. Ние всички можем да научим много добри неща един от друг.

Семейната Федерация
Семейството е училището на любовта. Здравите семейства определят здравото общество, нация и свят. Семейната Федерация е посветена и работи за идеала на "Здраво общество чрез здрави семейства". Тя е основана от Сан Мьон Мун през 1995 г. и се ползва със специален статут във ООН.


състраданието, състрадание, помирение, разбирателство, емпатия, съчувствие, взаимопомощ, обич и любов между хората

0 коментара: