6. С английски превод: Победа на 21000 поклона …
3. Вие сте святи!БИОГРАФИЯТА НА САН МЬОН МУН, НАЙ-ПРОТИВОРЕЧИВИЯ И НАЙ-УСПЕШНИЯ РЕЛИГИОЗЕН ЛИДЕР НА 20 ВЕК - ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА ШАМПИОН НА МИРА

Проекти за мир
Нарастващите напрежения между християнски и мюсюлмански етноси не идват за да донесат трета световна война. Тяхната поява е всъщност очистителния процес; проява на миналите тесногледи настроения, които сега човечеството е длъжно да преодолее ...Още


ТУНЕЛ НА МИРА и СВЕТОВНА МАГИСТРАЛА

ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ЕДОНО СЕМЕЙСТВО

Най-успешната нова религия на миналия век

Семейна федерация: Към революция на сърцето

Доброволци заразиха с примера си: Служба за Мир

Глобалния фестивал на мира!

Световната Футболна Купа за Мир

Масовите убийства на Комунизма: 150 млн. жертви

Международните бракове премахват бареиерите

0 коментара: